TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0742


Kollégium

        

1946 augusztusában Peja Győző a gimnázium akkori igazgatója és Kalocsai Dezső tanulószervező – a tanulni vágyó diákok és tanítani vágyó pedagógusok segítségével – a gimnáziumhoz kapcsolódóan létre hozták az Ady Endre nevét viselő Középiskolai NÉKOSZ Kollégiumot.

1946. október 7-én kezdte meg működését az intézmény.

Az első fecskék, azaz az intézmény hagyományai szerint az akkori PECUROK egy fatelep nedves melléképületébe költözhettek be, kezdetben harmincan. A diákok nagy része Szlovákiából érkezett, magyar ajkú volt.

Nehéz körülmények között, a vasgyártól kölcsönkapott bútorokkal és eszközökkel indult meg a munka.

Az elkövetkezendő időkben az elhelyezést igénylők száma nőttön-nőtt, sok nehézség, utánajárás kellett, hogy birtokba vehessék a fatelepen lévő Weiner-villa 3 szobáját, majd később az egész épületet.

Ezt Követően rövid időre a régi zárda épületben (Bem úti iskola) is működött a kollégium.

Peja Győzőtől 1950-ben – már önálló intézményként - Tok Miklós vette át az akkor „KIROV” diákotthonra keresztelt intézmény vezetését. A tanulók száma 140 főre emelkedett.

1951-ben elindult a modern két emeletes kollégium építése ( mai Önkormányzat) melyet 1952 őszén be is fejeztek.

1957 februártól aztán újra Ady lett a neve, igaz hogy még diákotthon maradt.

A közösségi élet újra előtérbe került, s ennek eredményeként az intézmény 1960-ban ismét elnyerte a kollégiumi címet, immár Petz Rudolf vezetésével.

Az 1964/65-ös tanévben a 150 főre épített intézményben 250-en laktak, kettőszázötven fiú, mivel ebben az időben fiúkollégium volt.

 

Az elkövetkezendő években csökkent a létszám. Az országban sok kisebb vidéki gimnáziumot hoztak létre.

Igény mutatkozott viszont a leánytanulók elhelyezésére.

1967 szeptemberétől a József Attila Gimnázium vidéki egészségügyi osztályának indulásával és a Közgazdasági Szakközépiskola tanulószámának növekedése miatt koedukálttá vált a kollégium. 122 leány és 123 fiú tanuló otthona volt abban a tanévben. 1965-től Trócsányi Sándor vezetése alatt élte az intézmény virágkorát.

A kulturális és sportélet fontossá vált a bentlakók életében. Ragyogóan működött a diákönkormányzat.

Számos alkalommal tértek a tanulók díjjakkal, győztesen haza egy-egy nemes versengésből.

Évtizedeken keresztül a legaktívabb fiatalok a kollégisták voltak.

1969-ben Ady halálának 50. évfordulóján elindították a költő nevével fémjelzett szavalóversenyt, ami aztán több éven keresztül hagyományként létezett.

Nagyszabású 25 éves jubileumi ünnepséget tartottak az akkor Kun Béla nevét viselő Művelődési Házban.(ma Városi Művelődési Központ),melyre - az egykori alapítók -

 Dr. Peja Győző - immár Kossuth-díjasként, dr. Kalocsai Dezső tanszékvezető egyetemi tanárként látogattak el.

Ekkor leplezték le - az Borsodnádasdról elszármazott művész – Humenyánszki Jolán által készített Ady-mellszobrot, ami jelenleg is az aulát díszíti.

1977-ben Sarkadon került sor a költő nevét viselő szavalóverseny lebonyolítására, ahol az ózdi csoport indítványozására megállapodtak egy évente ismétlődő találkozó létrehozásában az Ady nevét viselő intézmények részvételével. Az akkori diák küldöttséget Szemere Endréné és Csomós Lajos kísérte, a legenda szerint az AIOT ötlete az ő fejükből pattant ki.

 

A sport is mindig jelentős szerepet játszott az itt élők mindennapjaiban.

A helyi MHSZ segítségével, jó eredménnyel működött a lövészkör, melyet szintén Csomós Lajos nevelőtanár hozott létre.

A Bródy Imre Szakközépiskola által szervezett labdarúgó, kézilabda, asztalitenisz versenyeken is több-kevesebb sikerrel, de mindig közreműködtek csapataink.

A kollégium mai épületének első emeleti folyosója árulkodik a kitűnő eredményekről.

A „Tokaji Lövészkupáról” több éven keresztül az ózdi csapat hozta el a legfényesebb érmet,

A kollégium mindig aktív részese volta városi rendezvényeknek is, legyen az sport, kulturális,

illetve tanulmányi megmozdulás.

 

1987-ben újabb változás következett be az intézmény életében. Az 1951-52-ben épült épületet, alapos külső felújítás után, kiszemelték a Városi Tanács (Polgármesteri Hivatal)

új épületének.

1987. kemény telén megtörtént az átköltözés a Bolykon található volt BÁÉV-szálló épületébe.

Rendbe hozták ugyan, de az elrendezése (2 lépcsőház) nem igazán kollégiumnak való.

A költözésnek – az elődökhöz híven – aktív részesei voltak a bentlakó diákok, dolgozók és

nagy segítséget nyújtott Kápolnay János vállalkozó , aki abban az időben fuvarozással foglalkozott, de ez nem  akadályozta meg abban , hogy minden felmerülő feladatban segítsen.

A sors különös játéka, hogy a kollégium, mindig késő ősszel, vagy télen költözött.

Az új épület sajnos már igen messze esett a József Attila Gimnáziumtól, illetve a Bródy Szakközéptől, egyre csökkent a tanulólétszám. A gimnázium egészségügyis osztályában is egyre kevesebb volt a kollégista.

1989-ben Tóth János vette át a nyugdíjba vonuló Trócsányi Sándortól a karmesteri pálcát.

Neki köszönhetően a demográfiai hullámvölgyet nagyobb veszteség nélkül viselte az intézmény. Számára nem voltak idegenek a diákok, mivel számos szavalóversenyen Ő látta el a zsűri elnöki teendőket. Olyan lelkesen beszélt az irodalomról, hogy olyan diák is olvasni, illetve szavalni kezdett, aki előtte önmagáról sem gondolta volna.

1998-tól Holló Leleszi Vendel lett az igazgató, aki hosszú évtizedekig nevelőtanárként szerzett tapasztalatokat az „ADY”- ban. A tanulói létszám csökkenést megakadályozandó, s nem utolsó szempontként az épület felújítása érdekében PHÁRE és a Megyei Önkormányzat támogatásával a roma tanulók tehetséggondozását vállalta fel az intézmény.

2001-ben az épület ennek keretében felújításra került.

 

Hat hónapig az akkor még működő FAIRWAY – szálló adott otthont a gyermekeknek.

2002. szeptemberében indult a Tehetséggondozó Program.

Az intézmény jóval többet vállalt fel, mint a szállás biztosítása. Cél az értelmes, érdekes elfoglaltság biztosítása tanulók részére. Számos szakkör, érdeklődési kör áll a tanulni, szórakozni vágyó hátrányos helyzetű lakók rendelkezésére. Minden tantárgyból lehetőség nyílik korrepetáláson való részvételre.

Remekül felszerelt kondi-terem várja az erősödni vágyókat, van asztaliteniszre, csocsóra hely és eszköz.

Választható szabadidős foglalkozások színesítik a kollégiumi életet:

Színvonalas színjátszó-kör működik, dr. Varga Tiborné vezetésével.

Internetes szakkör először Rácz Erika majd Kiss Sándor, őt követően Torma Sándor közreműködésével.

Szövegszerkesztő Szakkör Czenéné csomós Eszterrel.

Labdarúgó-kör Venczel Viktorral.

Festő-szakkör eleinte Váradi Gábor, jelenleg Nagy Ákos irányításával.

Roma Népismeret Nagy gyöngyvérrel.

Díszítő-varró szakkör Pribelszki Eszterrel.

Egészségvédő szakkör Sveda Lászlónéval.

A díszítő művész és egészségvédő szakkör gyakran működik együtt, az eüsök óvodalátogatásához, idősotthon látogatásához az ajándékokat díszítő szakkörön készítik el a gyerekek.

Az első „PECUROK” (így nevezik az újakat, gólyákat) ebben az évben fognak érettségizni.

Ők a legfőbb bizonyítékai, hogy létjogosultsága van a tehetséggondozó programnak..

2004 szeptemberétől beindult a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja a JAG, Bródy, Gábor Áron, SZIKSZI és a putnoki Serényi közös vállalkozásában.

Ez úgynevezett „0”. osztállyal indult, melynek célja hogy felzárkóztassa a tanulókat, hogy a későbbiekben jobban elviseljék a középiskola terheit.

A tanulók ide hozatalában is fontos szerep jut nevelőinknek, személyesen mennek el nyolcadikos tanulókhoz, hogy meggyőzzék őket a továbbtanulás szükségességéről.

2005. július1-től összevonásra került három intézmény a József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, az Ady Endre Középiskolai Kollégium illetve az Erkel Ferenc Zeneiskola.

A létrejött intézmény neve: József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

Az összevont intézmény élére Tuza Ottó került igazgatóként, aki eddig a gimnáziumot irányította.

A kollégiumvezető Holló Leleszi Vendel lett, a zeneiskola  élére Káló Zoltánnét választották.

A 2011/2012-es tanévet ismét új épületben  kezdte az intézmény.

Ezúttal a 48-as út 26.számú Speciális iskola kollégiumának egy részét kaptuk meg, ahol bár szűkösen, de azért jól megvagyunk.

2011. decemberétől a kollégium irányítását Czenéné Csomós Eszter vette át a nyugdíjba vonuló igazgatótól.