TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0742


 

 

Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Az Ózdi József Attila Gimnázium alapítására a II. világháborút követően, 1945 őszén került sor. Kezdetben szükségtermekben, különböző helyszíneken folyt a tanítás. Az új iskolaépület átadására 1950-ben került sor. A nappali tagozatos gimnáziumi képzés mellett viszonylag hamar beindult a felnőttképzés, levelező tagozatos gimnázium formájában.

Az intézmény rövid idő alatt a térség meghatározó oktatási intézményévé vált, s segítséget nyújtott több középiskola elindulásához is. Számos, ma már országosan ismert ember vallja magát JAG-os diáknak. Iskolánk tanulója volt pl. dr. Roska Tamás, Paládi Kovács Attila, Csank János, Stefanek Gertrúd is.

A képzési szerkezet 1968-ban egészségügyi szakközépiskolai képzéssel bővült, amely nagy népszerűségnek örvendett a diákok körében. A szakközépiskolai képzés kapcsán kitűnő munkakapcsolat alakult ki a város egészségügyi intézményeivel, kiemelten a városi kórházzal, ahol a szakközépiskolai diákok a gyakorlati felkészülést végezték. Ebből az iskolatípusból jól felkészült egészségügyi dolgozók sora került ki, akik megbecsült tagjaivá váltak az egészségügynek.

Az intézmény életében újabb szerkezeti változást jelentett 1992, amikor elsők között indult el a hatosztályos gimnáziumi képzés, amelyet a nyelvi előkészítő évfolyam beindítása jelentett.

Az elmúlt néhány év szervezeti átalkaulás sorát hozta, hiszen egy időben kollégiummal és alapfokú művészetoktatási intézménnyel, később szakképző intézményekkel kerültünk összevonásra úgy, hogy mindegyik formációban a székhely intézmény feladatait láttuk el.

Jelenleg az alábbi osztályokba várjuk a fiatalokat:

Hatosztályos gimnázium. Emelt szintű nyelvi-humán osztály angol nyelvi előkészítő évfolyammal, emelt szintű nyelvi - matematika osztály, emelt szintű informatika osztály, emelt szintű biológia és emelt szintű testnevelés osztály.

A tanulás mellett gazdag szabadidős programkínálattal várjuk a tanulókat, hiszen a sportfoglalkozások mellett bekapcsolódhatnak a GE Foundation Nyíló Világ Középiskolai Tehetséggondozó Programba, részt vehetnek tanulmáényi kirándulásokon, színházlátogatásokon.

Részletesebb infiormáció az iskola honlapján található: www.ozdijag.hu

Az alábbi linkre kattintva belelapozhat az iskolai évkönyvekbe:

Iskolatörténet