TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0742


Putnoki Gomba Levente Gimnázium

Iskolánk az idén ünnepli alapításának 50. évfordulóját. Így ír a kezdetekről egy 1966-os művelődésügyi minisztériumi dokumentum:
 

„A putnoki gimnázium mint közös igazgatású középiskola 1963/64.-évben kezdte meg működését. …,nagy áldozatok árán biztosították a középiskola önálló igazgatás alatt való működésének lehetőégét. A volt II. sz. általános iskola teljes épületét átadták a gimnázium részére. Ezen épület 17 helységből áll, 8 osztályteremmel rendelkezik.

Az iskola tárgyi feltételei biztosítottak. Az iskola 8 gimnáziumi osztállyal, 283 tanulóval működik.

Beiskolázási körzete az ózdi járás – Putnok és környéke. A gimnázium személyi feltételei is biztosítottak, mivel az iskolában 13 szaktanár végzi az oktató-nevelő munkát…”

Azóta természetesen sok változás történt. Ezekről és még sok másról a reményeink szerint hamarosan megjelenő évkönyvünkben olvashatnak.


Előzetes:
 

Putnokon 1963. szeptember 1-jén indult a gimnáziumi képzési forma. Eleinte a putnoki általános iskolával közös igazgatású intézményben kezdték meg a középfokú oktatást. Ebben az időben helyileg a jelenlegi Serényi László Általános Iskola épületében folyt a tanítás. A felfutó rendszerben, ahogy egyre gyarapodott a tanulók és osztályok száma a gimnázium különvált az általános iskolától, majd 1966. szeptember 1-jén átköltözött a jelenleg is használt épületébe, és ettől az időponttól önálló igazgatású középiskola lett.
 

1983. szeptember 1-jétől a gimnáziumot összevonták a városunkban működő másik középfokú oktatási intézménnyel, a Mezőgazdasági Szakközépiskolával. Ettől kezdve közös igazgatású iskolaként működött, mindkét intézmény képzési profilját megtartva, továbbfejlesztve,  Gimnázium és  Mezőgazdasági Szakközépiskola néven.
 

A 90-es évektől napjainkig a változó igényeknek megfelelően átalakult a gimnázium képzési szerkezete is, és így jöttek létre a jelenlegi képzési formák:angol és német nyelvi tagozatos képzés, ami nyelvi előkészítő nulladik évvel indult, valamint belügyi rendészeti pályára előkészítő képzés. Ekkor az iskola fenntartója a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat volt.
 

Iskolánk 1992-ben vette fel a szakközépiskolai rész alapítójának, gróf Serényi Bélának a nevét, és mint Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium működött, 31 fő pedagógussal és 426 fő tanulóval.
 

2011-ben az oktatáspolitikában bekövetkezett változások során intézményünket összevonták az ózdi József Attila Gimnáziummal és a Bródy Sándor Szakközépiskolával. Az intézmény kollégiumát bezárták Putnokon. Az új iskola neve Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Tagiskola lett.
 

A 2013-as év újabb változásokat hozott. Intézményünk levált a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei József Attila Gimnázium és Szakképző Iskoláról és 2013. augusztus 1-jével szétvált a gimnáziumi és a szakközépiskolai rész. Mindkettő mint önálló iskola folytatta tovább működését.
 

Jelenleg 232 diák jár a Putnoki Serényi Béla Gimnáziumba, 15 főállású pedagógus és 13 óraadó tanár tanítja őket. A 2013-2014- es tanévtől a hagyományos mellett új képzési formákat is indítunk a tanulók és a szülők igényeinek megfelelően.

A felvételi tájékoztatóban 2014-2015-re meghirdetett képzéseink:


- általános gimnáziumi képzés (4 év)

- emelt óraszámú (5 óra/ hét) angol/német nyelvi képzés (4 év)

- emelt informatikai (5 óra/hét) képzés (4 év)

- belügyi rendészeti pályára előkészítő képzés (4 év)

(Forrás: https://serenyigimn.uw.hu/gimn/iskolank-roevid-toertenete.html)